abc

AC Media & Events
Annemiek Cornelissen

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden huren stand of kraam bij AC Media & Events

 

– Uw boeking is definitief en bindend. Alleen als u binnen twee weken
voor datum van het evenement schriftelijk annuleert, komt uw
betalingsverplichting te vervallen. Indien u na dit termijn annuleert
wordt 50% van het standgeld berekend.

 

– U bent pas verzekerd van een standplaats op een evenement indien het
verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de
bankrekening AC Media & Events is bijgeschreven.

 

– Is het bedrag niet bijgeschreven voor de gestelde betaaldatum, kan de
inschrijving eenzijdig door AC Media & Events worden geannuleerd en is
AC Media & Events gerechtigd een andere gegadigde voor het
evenement in te schrijven. De eventuele annulerings-en
administratiekosten zijn voor rekening van en worden doorberekend aan
de deelnemer.

 

– U kunt anderhalf uur voor de aanvang van het evenement uw
stand/kraam inrichten (indien anders wordt dit in een email vermeld).
Indien u te laat bent is AC Media & Events gerechtigd om uw plek aan
iemand anders te geven. U kunt geen aanspraak maken op teruggave van
het standgeld.

 

– U krijgt van te voren een bevestiging en tevens factuur toegestuurd met
vermelding van de opbouwtijd en de locatie van het evenement.

 

– U dient ervoor te zorgen dat u na afloop uw plek weer netjes achterlaat,
dus uw vuil meeneemt. De kosten die voortvloeien uit het door de
deelnemer niet juist afgevoerd afval, zijn voor kosten van en worden
doorberekend aan de deelnemer.

 

– Het is niet toegestaan om voortijdig in te pakken en het evenement te
verlaten, zonder toestemming van AC Media & Events. Indien een
standhouders dit wel doet heeft AC Media & Events het recht om de
overige door huurder geboekte reserveringen te annuleren, zonder dat
daaruit enige verplichting van AC Media & Events voortvloeit. De hieruit
voortvloeiende annuleringskosten zijn voor rekening van de
desbetreffende standhouder.

.

– AC Media& Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in
welke vorm dan ook. Schade die toegebracht wordt door omvallende
marktkramen of tafels komen voor risico van de deelnemer zelf.

 

– AC Media & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
omzetderving.

 

– AC Media & Events zal binnen de mogelijkheden haar uiterste best
doen om een evenement succesvol te maken. Desondanks is het niet
mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Het is
daarom niet mogelijk om AC Media & Events aansprakelijk te stellen
indien de opkomst van publiek of deelnemer tegenvalt.

– De deelnemer mag geen hinder of overlast veroorzaken aan de andere
deelnemers en bezoekers op het evenement.

 

– De deelnemer is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de
gehuurde zaken, zoals tafels en marktkramen en zal deze na afloop in
dezelfde staat retourneren of indien afgesproken bij de stand
achterlaten.

 

– Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is
gedekt onder de door Interpolis gesloten WA verzekering bij de
Rabobank.

 

-De evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het
verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet
wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. AC Media & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

 

-Als deelnemer bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijk
eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van
eet- en drinkwaren. Voor info: keuringsdienst van Waren: Algemene
Directie, telefoonnummer: 070-3405435 .

 

-De door de deelnemer gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse
geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. AC Media & Events is
niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur, welke zijn aangesloten
op een aggregaat of andere stroomvoorziening.

 

-U gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden door deelname aan,
of betaling van één of meerdere van de geboekte evenementen.

xyz

Standplaats huren op één van onze evenementen? Dat kan!